SISSEJUHATUS JA ESIALGNE OTSUS

Kui olete jõudnud jututuppa, avage tubade kaart (Map) ja sisenege oma rollituppa.

Tegevus rollirühmade tubades toimub tuutori (virtuaalse õpetaja) juhtimisel rollirühma juhiste alusel, kes jälgib erinevate rühmade tööd otsuse tegemisel ja juhib arutelu. Selleks siseneb tuutor jututuppa mitme erineva kasutajanimega ja viibib üheagselt kõikides rollitubades, hoides korraga lahti mitut CVW akent. On soovitav, et ainult tuutor kasutaks vestluse ajal suurtähti ja teist värvi nime – see võimaldab tõmmata osalejate tähelepanu.

Avage toas olevatest dokumentidest probleemitutvustus ja lugege see läbi.

Valige CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsk (New) ja looge dokument (Note), kuhu pange kirja oma esialgne otsus koos põhjendusega. Kui vajutate CVW ikoonide ribal kohvrile (Carry), näete oma otsusedokumendi sisu. Seda dokumenti kasutage arutelus teiste rühmaliikmetega.

OTSUSE VASTUVÕTMINE ROLLIRÜHMAS

Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus (koertesõprade klubi, kodanikekaitse selts, loomade varjupaiga hoolekogu, loomakaitseselts) ja lugege see läbi.
Koos teiste rollirühma liikmetega arutage, mida teevad teie rühma liikmed rollitutvustuse kohaselt.
Et töö rühmas laabuks valige rühma juht, kes arutelu koordineerib.

Et tegevust aktiveerida esitab tuutor valikuliselt suunavaid küsimusi igale rühmale:

Koertesõbrad:
Kas hulkuvad koerad põhjustavad teie arvates linnas probleeme?
Millised on kõige suuremad ohud, mida hulkuvad koerad võivad põhjustada?
Kas seaduste täitmine toob koerapidajatele kaasa majanduslikke väljaminekuid? On need teile vastuvõetavad?

Turvalise linna kaitsjad:
Kas seadused, mis kaitsevaid kodanikke koerte poolt tekitatud kahjude eest on piisavad?
Kas teie arvates on õige, et inimesed peavad kannatama koerapidajate hirmu all?
Kas olete nõus sellega, et hulkuvate koerte probleemi ärahoidmiseks peaksid loomapidajad kitsendama loomade liikumisvabadust?
Kes peaks kinni maksma koerte poolt tekitatud terviserikete kõrvaldamise?

Varjupaik:
Milliseid majanduslikke meetmeid näete omalt poolt loomade elutingimuste parandamiseks varjupaigas?
Kas loomade heaolu kaitsevad seadused on piisavad hulkuvate loomade probleemi lahendamiseks?
Kuna varjupaik ei saa rahapuudusel kõiki hulkuvaid loomi elupaigaga kindlustada, siis milline lahendus oleks hulkuvate loomadega toimimiseks kõige otstarbekam?
Kas seadusi järgides saab varjupaik vastu võetud otsust ellu rakendada?

Loomakaitse:
Kas on õige osa loomi varjupaigas hukata?
Kas varjupaik võiks osa hulkuvatest loomadest magama panna?
Millised tingimused on loomadele varjupaigas normaalseks eluks tingimata vajalikud?
Kui loomadele pakkuda kodu varjupaigas, siis millised elutingimused on ilmtingimata koertele vajalikud?

Avage toas olevatest dokumentidest lisamaterjal (teadmisi koertest, seadused, majanduslikud kaalutlused, eetika) ja lugege see läbi.

Arutage koos rühma liikmetega, milline on rühma otsus, kuidas lahendada hulkuvate koerte probleem linnades. Kasutage arutelus endi poolt loodud otsusedokumente ja lisamaterjalis olevat informatsiooni.
Kui soovite lisamaterjalist või otsusedokumendist teha teistele arutelus osalejatele kiiret väljavõtet, märkige hiirega vastav tekstilõik ja valige parema hiireklahviga käsk copy. Seejärel saate kopeeritud tekstilõigu sisestada jututuppa, valides CVW ikooniribalt käsu text paste.

Rühma juht paneb kirja rühma ühisotsuse otsusedokumendina. Selleks avab ta CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsu (New) ja loob dokumendi (Note), kuhu paneb kirja arutelus tehtud otsuse ja otsuse põhjenduse.

Rühma juht tõstab dokumendi oma kohvrist rühma tuppa, et kõik saaksid seda näha.
Rühma liikmed vaatavad valmis dokumendi üle ja teevad vajadusel parandusi. Rühma juht peab veenduma, et kõik rühma liikmed nõustuvad otsusedokumendiga.

Rühmade liikmed teevad ühisest rolliotsusest koopia oma kohvrisse (Carry). Seda kasutatakse arutelu ajal ekspertrühmas.