Koerte varjupaiga hoolekogu liikmed

Koerte varjupaik tegutseb vabatahtlikkuse alusel. Varjupaik on loodud hulkuvatele loomadele elupaiga pakkumiseks. Varjupaika juhib hoolekogu, kes võtab vastu otsuseid, kuidas raha kulutada ja saada. Hoolekogu oma töö eest raha ei saa. Raha loomade ülalpidamiseks saab varjupaik annetustest. Varjupaigal on ka teine ülesanne – püüda linnas hulkuvaid koeri. Selleks eraldab linn varjupaigale teatud rahasummad hulkuvate loomade […]

Vee karedus

Vesi on väga hea lahusti. Suuremal või vähemal määral lahustub selles enamik looduslikke aineid – nii õhu koostises olevad gaasid kui ka maapinnas leiduvad mitmesugused soolad ning teised ained. Seetõttu ei ole ka looduses kunagi täiesti puhast vett. Kõige puhtam looduslik vesi on vihmavesi. Tavalises kaevu- või veevärgivees, eriti aga merevees, on lahustunud märgatavas koguses […]

Õpetaja konspekt tööks jututoas

Tunni teema: Hulkuvad koerad Tunni eesmärgid: Anda teadmisi sellest, miks satuvad koerad hulkuma; milliseid tagajärgi on koerte hulkumisel; millised on võimalused koerte hulkumise ennetamiseks ja hulkuvate koerte probleemi tagajärgede kõrvaldamiseks; millised seadusandlikud meetmed on vastu võetud koerte hulkumise vastu võitlemiseks; millised rahalised võimalused on hulkuvate koerte probleemi lahendamiseks; milliseid eetilisi printsiipe peaks rakendama hulkuvate koerte […]

SISSEJUHATUS JA ESIALGNE OTSUS

Kui olete jõudnud jututuppa, avage tubade kaart (Map) ja sisenege oma rollituppa. Tegevus rollirühmade tubades toimub tuutori (virtuaalse õpetaja) juhtimisel rollirühma juhiste alusel, kes jälgib erinevate rühmade tööd otsuse tegemisel ja juhib arutelu. Selleks siseneb tuutor jututuppa mitme erineva kasutajanimega ja viibib üheagselt kõikides rollitubades, hoides korraga lahti mitut CVW akent. On soovitav, et ainult […]

Valge tolmpea (Cephalanthera longifolia)

Valge tolmpea on meie käpalistest üks suuremate õitega. Tema õied võivad olla kuni kahe sentimeetri pikkused. Nad on erilised veel oma lumivalge värvuse poolest, on ju enamik meie kodumaiseid orhideesid ikkagi punakad, roosakad või lillakad. Kaunite õite valgel taustal torkab aga eriti hästi silma tolmpea õite huule kollane värvus. See meelitab ligi ka putukaid, kes […]

Õpetaja konspekt tööks jututoas

Tunni teema: Kas lubada järve äärde veemotokeskuse rajamist? Tunni eesmärgid: Anda teadmisi sellest, kuidas kahjustavad veemootorsõidukid veekogusid; milliseid tagajärjed sellel on; millised on võimalused kahjustuste vältimiseks; millised on veekogude kasutamist piiravad seadused ; millised positiivsed küljed on veemotokeskuse loomisel; milliseid eetilisi ja majanduslikke printsiipe peab silmas pidama. Tutvustada keskkonnaalaste otsuste tegemise mehhanismi. Viia läbi rollimäng […]

Õpetaja konspekt tööks klassis

Tunni teema: Hulkuvad koerad Tunni eesmärgid: Anda teadmisi sellest, miks satuvad koerad hulkuma; milliseid tagajärgi on koerte hulkumisel; millised on võimalused koerte hulkumise ennetamiseks ja hulkuvate koerte probleemi tagajärgede kõrvaldamiseks; millised seadusandlikud meetmed on vastu võetud koerte hulkumise vastu võitlemiseks; millised rahalised võimalused on hulkuvate koerte probleemi lahendamiseks; milliseid eetilisi printsiipe peaks rakendama hulkuvate koerte […]

Metallide pingerida

Metallide reageerimisvõime erinevate ainetega pole ühesugune: mõned ei reageeri peaaegu millegagi, teised moodustavad õhuga kokku puutudes oksiide, kolmandad annavad isegi veega reageerimisel uusi aineid – aluseid. Metallide aktiivsuse ja elektrokeemiliste omaduste alusel on koostatud nende pingerida, mille alguses on kõige kergemini ja lõpus kõige halvemini reageerivad ained. Sellesse ritta on lisatud ka vesinik, sest mitmed […]

OTSUSE VASTUVÕTMINE ROLLIRÜHMAS

Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus (linnavalitsus, looduskaitsja, ettevõtja, linnaelanik) ja lugege see läbi. Koos teiste rollirühma liikmetega arutage, mida teevad teie rühma liikmed rollitutvustuse kohaselt. Et töö rühmas laabuks valige rühma juht, kes arutelu koordineerib. Et tegevust aktiveerida esitab tuutor valikuliselt suunavaid küsimusi igale rühmale: Linnaelanik: Millised probleemid võivad elanikel tekkida seoses veemotokeskusega? Kuidas on […]

Teadusest

Kalade kudemise ajal oleks soovitav koelmutest kuni 1,5 km kauguseni keelata mootorpaatidega sõitmine, et parandada kalade marja ja vastsete ellujäämist. Taimelembeste e. fütofiilsete kalade mari kinnitub peale kudemist elusale või surnud taimestikule, kust tugev lainetus võib selle lahti lõhkuda. Pidev lainetus häirib kalade toitumist ja sunnib neid koonduma veekogu osadesse, kus lainetuse mõju on väiksem. […]