OTSUSE VASTUVÕTMINE ROLLIRÜHMAS

Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus (linnavalitsus, looduskaitsja, ettevõtja, linnaelanik) ja lugege see läbi.
Koos teiste rollirühma liikmetega arutage, mida teevad teie rühma liikmed rollitutvustuse kohaselt.
Et töö rühmas laabuks valige rühma juht, kes arutelu koordineerib.

Et tegevust aktiveerida esitab tuutor valikuliselt suunavaid küsimusi igale rühmale:

Linnaelanik:
Millised probleemid võivad elanikel tekkida seoses veemotokeskusega?
Kuidas on võimalik tekkivaid ebamugavusi leevendada?
Millised oleks keskuse positiivsed küljed linnaelanike seisukohast?

Looduskaitsja:
Millised on peamised tekkivad probleemid keskuse loomisel?
Mida peaks jälgima, et loodus oleks kaitstud?
Kes peaks vastutama tekitatud kahjustuste eest?
Ettevõtja:
Milliseid eesmärke peavad silmas ettevõtjad?
Millised on keskuse positiivsed küljed kohalikele elanikele?
Kas tegevus on looduskahjustav?

Linnavalitsus:
Missugune on kohaliku omavalitsuse kohustus seoses motokeskuse loomisega?
Milliseid seadusi peab keskuse loomisel järgima?
Millised oleks selle keskuse positiivsed küljed linna seisukohast?
Kes peaks jälgima seaduste täitmist?

Avage toas olevatest dokumentidest lisamaterjal (teadus, seadused, majandus, eetika) ja lugege see läbi.

Arutage koos rühma liikmetega, milline on rühma otsus, kuidas lahendada veemotokeskuse rajamine. Kasutage arutelus endi poolt loodud otsusedokumente ja lisamaterjalis olevat informatsiooni.
Kui soovite lisamaterjalist või otsusedokumendist teha teistele arutelus osalejatele kiiret väljavõtet, märkige hiirega vastav tekstilõik ja valige parema hiireklahviga käsk copy. Seejärel saate kopeeritud tekstilõigu sisestada jututuppa, valides CVW ikooniribalt käsu text paste.

Rühma juht paneb kirja rühma ühisotsuse otsusedokumendina. Selleks avab ta CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsu (New) ja loob dokumendi (Note), kuhu paneb kirja arutelus tehtud otsuse ja otsuse põhjenduse.

Rühma juht tõstab dokumendi oma kohvrist rühma tuppa, et kõik saaksid seda näha.
Rühma liikmed vaatavad valmis dokumendi üle ja teevad vajadusel parandusi. Rühma juht peab veenduma, et kõik rühma liikmed nõustuvad otsusedokumendiga.

Rühmade liikmed teevad ühisest rolliotsusest koopia oma kohvrisse (Carry). Seda kasutatakse arutelu ajal ekspertrühmas.