Õpetaja konspekt tööks jututoas

Tunni teema: Hulkuvad koerad

Tunni eesmärgid:

Anda teadmisi sellest,

miks satuvad koerad hulkuma;
milliseid tagajärgi on koerte hulkumisel;
millised on võimalused koerte hulkumise ennetamiseks ja hulkuvate koerte probleemi tagajärgede kõrvaldamiseks;
millised seadusandlikud meetmed on vastu võetud koerte hulkumise vastu võitlemiseks;
millised rahalised võimalused on hulkuvate koerte probleemi lahendamiseks;
milliseid eetilisi printsiipe peaks rakendama hulkuvate koerte probleemi lahendamisel.
Tutvustada keskkonnaalaste otsuste tegemise mehhanismi.
Viia läbi rollimäng hulkuvate koerte probleemi lahendamiseks.
Arendada otsuste tegemiseks vajaminevaid rühmatööoskusi.

Tunni ettevalmistamine:

Enne tegevuse algust paigutab tuutor tubadesse vajalike õppematerjalide lingid.

Koeraomanikud
Kodanikukaitse
Varjupaik
Loomakaitse
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal teadusest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal seadustest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal majandusest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal eetikast