Õpetaja konspekt tööks jututoas

Tunni teema: Kas lubada järve äärde veemotokeskuse rajamist?

Tunni eesmärgid:

Anda teadmisi sellest,

kuidas kahjustavad veemootorsõidukid veekogusid;
milliseid tagajärjed sellel on;
millised on võimalused kahjustuste vältimiseks;
millised on veekogude kasutamist piiravad seadused ;
millised positiivsed küljed on veemotokeskuse loomisel;
milliseid eetilisi ja majanduslikke printsiipe peab silmas pidama.
Tutvustada keskkonnaalaste otsuste tegemise mehhanismi.
Viia läbi rollimäng jäätmete probleemi lahendamiseks.
Arendada otsuste tegemiseks vajaminevaid rühmatööoskusi.

I RÜHM: Linnaelanikud: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal eetikast;
II RÜHM: Ettevõtjad: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal majandusest;
III RÜHM: Looduskaitsjad: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal teadusest;
IV RÜHM: Linnavalitsus: igale õpilasele probleemitutvustus, rollitutvustus ja lisamaterjal seadustest.
Enne tegevuse algust paigutab tuutor tubadesse vajalike õppematerjalide lingid.
Linnaelanik
Ettevõtja
Looduskaitsja
Linnavalitsus
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal eetikast
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal majandusest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal teadusest
probleemitutvustus
rollitutvustus
lisamaterjal seadustest