Aine mass ja raskusjõud

Kõigi kehade vahel mõjub jõud, mis tõmbab neid vastastikku üksteise poole. Seda nimetatakse gravitatsioonijõuks. Viimase suurus oleneb kehade massist ja nendevahelisest kaugusest. Mida suurem on nende mass ja mida lähedamal nad üksteisele on, seda tugevam on ka gravitatsioonijõud. Kui mõni keha on Maa või mõne teise taevakeha läheduses, siis üldiselt on taevakeha mass nii suur, […]