Kuidas rakendada rollimängu meetodit

Õppetöö organiseerimisel peab arvestama klassikollektiivis valitsevaid rühmasuhteid. Rühmatöö edukus oleneb sellest, kuivõrd õpetaja tajub klassis valitsevaid õpilaste omavahelisi suhteid ja üldist psühhokliimat. Rühmatöö rakendamisel peaks õpetaja silmas pidama järgmisi põhimõtteid: Iga klass koosneb mitmest mitteformaalsest rühmast, mida seovad vastastikused vajadused, ühtekuuluvustunne, sümpaatiad, huvid jms. Õpetaja peab rühmade organiseerimisel arvestama õpilastevaheliste suhetega: kes on liidrirollis, kes […]