Juhised rühmatööks ekspertide rühmades

Ekspertide rühma liikmed valivad endi hulgast rühma juhi, kes koordineerib arutelu. Ekspertide rühm tutvub järgemööda erinevate rollide esindajate otsustega. Nende otsusedokumendid võib kas paigutada ekspertrühma tuppa kõigile vaatamiseks või kopeerib iga rühma liige oma otsusedokumendi teksti jututoa vestlusruumi. Toimub arutelu ja poolt- ning vastuargumentide läbiarutamine. Tehakse lõplik otsus. Rühma juht paneb arutelu lõpus kirja dokumendina […]