Vee karedus

Vesi on väga hea lahusti. Suuremal või vähemal määral lahustub selles enamik looduslikke aineid – nii õhu koostises olevad gaasid kui ka maapinnas leiduvad mitmesugused soolad ning teised ained. Seetõttu ei ole ka looduses kunagi täiesti puhast vett. Kõige puhtam looduslik vesi on vihmavesi. Tavalises kaevu- või veevärgivees, eriti aga merevees, on lahustunud märgatavas koguses […]