Õpetaja konspekt tööks jututoas

Tunni teema: Hulkuvad koerad Tunni eesmärgid: Anda teadmisi sellest, miks satuvad koerad hulkuma; milliseid tagajärgi on koerte hulkumisel; millised on võimalused koerte hulkumise ennetamiseks ja hulkuvate koerte probleemi tagajärgede kõrvaldamiseks; millised seadusandlikud meetmed on vastu võetud koerte hulkumise vastu võitlemiseks; millised rahalised võimalused on hulkuvate koerte probleemi lahendamiseks; milliseid eetilisi printsiipe peaks rakendama hulkuvate koerte […]