Õpetaja konspekt tööks jututoas

Tunni teema: Kas lubada järve äärde veemotokeskuse rajamist? Tunni eesmärgid: Anda teadmisi sellest, kuidas kahjustavad veemootorsõidukid veekogusid; milliseid tagajärjed sellel on; millised on võimalused kahjustuste vältimiseks; millised on veekogude kasutamist piiravad seadused ; millised positiivsed küljed on veemotokeskuse loomisel; milliseid eetilisi ja majanduslikke printsiipe peab silmas pidama. Tutvustada keskkonnaalaste otsuste tegemise mehhanismi. Viia läbi rollimäng […]