Metallide pingerida

Metallide reageerimisvõime erinevate ainetega pole ühesugune: mõned ei reageeri peaaegu millegagi, teised moodustavad õhuga kokku puutudes oksiide, kolmandad annavad isegi veega reageerimisel uusi aineid – aluseid. Metallide aktiivsuse ja elektrokeemiliste omaduste alusel on koostatud nende pingerida, mille alguses on kõige kergemini ja lõpus kõige halvemini reageerivad ained. Sellesse ritta on lisatud ka vesinik, sest mitmed […]