OTSUSE VASTUVÕTMINE ROLLIRÜHMAS

Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus (linnavalitsus, looduskaitsja, ettevõtja, linnaelanik) ja lugege see läbi. Koos teiste rollirühma liikmetega arutage, mida teevad teie rühma liikmed rollitutvustuse kohaselt. Et töö rühmas laabuks valige rühma juht, kes arutelu koordineerib. Et tegevust aktiveerida esitab tuutor valikuliselt suunavaid küsimusi igale rühmale: Linnaelanik: Millised probleemid võivad elanikel tekkida seoses veemotokeskusega? Kuidas on […]