Otsuste tegemise oskuse arendamine rühmatöö meetodiga

Probleemide lahendamine ja otsuste tegemine Nii riikliku õppekava üldosas kui ka loodusainete õpetuslikes eesmärkides rõhutatakse vajadust arendada õpilaste probleemide lahendamise ning otsuste langetamise oskusi. Probleemide lahendamiseks on välja pakutud järgmist mudelit (Eggen & Kauchak, 1999): probleemi määratlemine ja selle käsitlemine laiemas kontekstis; lahendusstrateegia väljaarendamine; valitud strateegia rakendamine; saadud tulemustele hinnangu andmine. Koolitunnis seostub probleemide lahendusoskuse […]