Aine mass ja raskusjõud

Kõigi kehade vahel mõjub jõud, mis tõmbab neid vastastikku üksteise poole. Seda nimetatakse gravitatsioonijõuks. Viimase suurus oleneb kehade massist ja nendevahelisest kaugusest. Mida suurem on nende mass ja mida lähedamal nad üksteisele on, seda tugevam on ka gravitatsioonijõud. Kui mõni keha on Maa või mõne teise taevakeha läheduses, siis üldiselt on taevakeha mass nii suur, […]

Keskkonnaalaste otsuste langetamine

Reading the sunsite blog can be a great way to pass time. So is playing casino games at slotsexpert.ca where you stand to win instant cash. Otsuste tegemise mehhanismi õpetamiseks on üheks sobivaks valdkonnaks looduskeskkond ja selle kaitse. Keskkonnaalased probleemid on enamasti keerukad seetõttu, et nende lahendamisel tekib erinevate huvigruppide vahel palju vastuolulisi arvamusi. Vastuvõetud […]

Uppunud laev

Mihkli onu töötab tuukrina. Mihklit on alati huvitanud onu töö – see imepärane veealune maailm. Eriti on teda köitnud vanad uppunud laevad ja nendel leiduvad esemed. Ta on ammu unistanud võimalusest osa võtta mõnest ekspeditsioonist. Ja nüüd tal vedas, sest onu kutsus ta endaga kaasa, et uurida ühe I Maailmasõjas uppunud laeva sisemust. Vee alla […]

Pesupesemine

Mari ja Jüri on õde ja vend. Jüri käib kaheksandas ja Mari kaheteistkümnendas klassis. Kodus aitavad nad meelsasti ema mitmesugustes toimetustes. Ükskord kui ema oli sõitnud mõnepäevasele komandeeringule, otsustasid õde-venda ema üllatada ja tema saabumiseks nädala jooksul kogunenud pesu puhtaks pesta. See ei tundunud olevat kuigi keeruline: pista vaid must pesu masinasse ja võta hiljem […]

Kuidas rakendada rollimängu meetodit

Õppetöö organiseerimisel peab arvestama klassikollektiivis valitsevaid rühmasuhteid. Rühmatöö edukus oleneb sellest, kuivõrd õpetaja tajub klassis valitsevaid õpilaste omavahelisi suhteid ja üldist psühhokliimat. Rühmatöö rakendamisel peaks õpetaja silmas pidama järgmisi põhimõtteid: Iga klass koosneb mitmest mitteformaalsest rühmast, mida seovad vastastikused vajadused, ühtekuuluvustunne, sümpaatiad, huvid jms. Õpetaja peab rühmade organiseerimisel arvestama õpilastevaheliste suhetega: kes on liidrirollis, kes […]

Koerapidajaid ühendava Koertesõprade Klubi liikmed

Paljud inimesed peavad seltsilistena või kodu ja vara kaitseks koeri. Koerapidajaid ühendav Koertesõprade Klubi on koeraomanike ühendus, kes seisab nende huvide eest. Klubi eesmärk on propageerida koerapidamist, anda koerapidajatele infot koertega seonduvatest päevaprobleemidest. Klubi oma korraldab koerte dresseerimist, et koerad kuuletuksid paremini oma peremeestele. Klubi kaudu saavad koerapidajad kasulikke nõuandeid koera tervishoiust, poegimisest ja kutsikakasvatusest. […]

Galvaanielemendi tekkimine

Paljud metallist asjad on valmistatud kahekihilistena – tugev metall on kaetud mingist teisest metallist koosneva õhukese kihiga. Selline tootmisviis tagab eseme parema vastupidavuse muutlikes ilmastikutingimustes. Kui näiteks raudplekist tehtud ja tsingikihiga kaetud ämber puutub kokku elektrit juhtiva vedelikuga, siis laguneb see aeglasemalt kui ainult rauast või tehtud ämber. See loodusseadus on igapäevaelus suure tähtsusega, sest […]

Juhised rühmatööks rollirühmades

Avage toas olevatest dokumentidest probleemitutvustus ja lugege see läbi. Valige CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsk (New) ja looge dokument (Note), kuhu pange kirja oma esialgne otsus koos põhjendusega. Kui vajutate CVW ikoonide ribal kohvrile (Carry), näete oma otsusedokumendi sisu. Seda dokumenti kasutage arutelus teiste rühmaliikmetega. Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus ja lugege see […]

Juhised rühmatööks ekspertide rühmades

Ekspertide rühma liikmed valivad endi hulgast rühma juhi, kes koordineerib arutelu. Ekspertide rühm tutvub järgemööda erinevate rollide esindajate otsustega. Nende otsusedokumendid võib kas paigutada ekspertrühma tuppa kõigile vaatamiseks või kopeerib iga rühma liige oma otsusedokumendi teksti jututoa vestlusruumi. Toimub arutelu ja poolt- ning vastuargumentide läbiarutamine. Tehakse lõplik otsus. Rühma juht paneb arutelu lõpus kirja dokumendina […]

OTSUSE VASTUVÕTMINE EKSPERTIDE RÜHMAS

Järgnevalt toimub rühmade muutmine ja moodustuvad ekspertrühmad. Igas ekspertide rühmas on üks esindaja koeraomanikest, kodanikekaitse seltsist, loomade varjupaiga hoolekogust ja loomakaitseseltsist. Et õpilased teaksid, millistes ekspertrühmades nad on, peaks õpetaja/tuutor nad eelnevalt jagama rühmadesse ja teatama, millise ekspertrühma töös nad osalevad. Tegevus rühmas toimub ekspertide rühma tööks mõeldud tegevusjuhise alusel. Virtuaalne õpetaja jälgib erinevate rühmade […]